Beylikdüzü Açı Koleji olarak sosyal bilimlere, bireyin tüm insani değerlere sahip olmasını, bireyin yaşadığı topluma uyum sağlamasını, dünyadaki her kültür hakkında bilgi sahibi olmasını, aynı zamanda yaşadığı toplumun bir parçası olduğunu algılamasını sağlayan;

Tarih
Coğrafya
Felsefe
Sosyoloji
Psikoloji
Mantık
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Değerler Eğitimi
gibi disiplinler olarak bakıyoruz.

Sosyal bilimler bölüm başkanlığı olarak ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş ve bunları kendileriyle özleştirerek davranış haline getirmiş, bilimsel yöntemleri kullanan, insan haklarına saygılı, araştıran, analitik düşünen, çevresine ve toplumuna duyarlı, bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde olan, içinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı hedef edinmiş, demokrat gençler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Beylikdüzü Açı Koleji Sosyal Bilimler Bölüm başkanlığı olarak düşünmeyi öğretmekle kalmayarak fikir üretmeyi merkeze alan bir program ile eğitim veriyoruz.

 

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda derslerimizde;

3D Boyutlu Eğitim Teknolojileri
Düşünce ve Fikir Üretme Kulüpleri
Bilgisayar ve Bilgisayar Teknolojisine Uyarlanmış Ders Araç Gereçleri
Afişler
Haritalar
Fotoğraflar
Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde konularımızı işlerken soru-yanıt, drama , beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme, örnek olay inceleme, bulmacalar hazırlama, eğitsel oyunlar, fotoğraf yorumlama, metafor ile öğrenme, problem çözmeye dayalı aktif öğrenme tekniklerini kullanarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendi doğrularını ve dünya görüşlerini özgür bir ortamda oluşturmalarını hedeflemekteyiz. Performans ve proje ödevleriyle de bu hedefimizi desteklemekteyiz.

Öğrencilerimizin ulusal ve evrensel değerlerimizi görerek ve yaşayarak tanımalarını sağlayıcı geziler, paneller, seminerler ve konferanslar, çevre projeleri düzenlemekte, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası kampanyalara ve yarışmalara katılmalarını sağlamaktayız.

Bunlara ek olarak sınavlarda daha yüksek başarı elde etmek için AÇI KOLEJİNİN 25. YILLIK tecrübesinden yararlanıyoruz.